درباره سام پرس الکترونیک

طرح اعتبار سنجی نشانی شهروند توسط شرکت سام پرس الکترونیک به بهره برداری رسیده است.

در این طرح، کلیه سازمانها و ارگانها و حتی شرکتهای خصوصی می توانند ضمن تماس با واحد بازرگانی شرکت سام پرس الکترونیک، نسبت به عقد قرارداد دریافت سرویس اقدام نمایند.

وب سرویس اعتبار سنجی نشانی، به سازمانها کمک می کند که بدون نیاز به داشتن تجهیزات و برنامه ریزی های متعدد نرم افزاری، براحتی و با کمک شبکه وسیع پرسنلی پرس پال، اقدام اعتبار سنجی به مقصد مشتری یا متقاضی مربوطه نمایند.

نماد اعتماد الکترونیکی

12

تعداد شهرهای تحت پوشش

10230

تعداد سفارشات

57

تعداد پرسنل

1197

تعداد مشتریان

Settings
user-img
Nik G. Patel

Admin Head

Notifications

Do you need them?

API Access

Enable/Disable access

Auto Updates

Keep up to date

Online Status

Show your status to all

Recent

Tomaslau

I've finished it! See you so...

Stillnotdavid

This theme is awesome!

Kurafire

Nice to meet you

Shahedk

Hey! there I'm available...

Adhamdannaway

This theme is awesome!


Favorite 18

Kennith

I've finished it! See you so...

Stillnotdavid

This theme is awesome!

Kimberling

Nice to meet you

Kurafire

Hey! there I'm available...

Leonareade

This theme is awesome!